Mass Effect — Kahlee She­pard :-)

Nevím, jest­li se mi zada­ři­la, ale kaž­do­pád­ně to byla má oblí­be­ná posta­va 🙂

[Not a valid tem­pla­te]

Napsat komentář