Thief 3: Deadly Sha­dows

V době, když už nejmé­ně půl roku lidi paří Thief 4, já si zavzpo­mí­nal na (dle mého nej­lep­ší díl) troj­ku 😉

[Not a valid tem­pla­te]

Napsat komentář