Sraz Bro­ní­ků v „pod­skle­pí“ 2015

Sice to nevy­šlo; ve své pod­sta­tě nevy­šlo nic, co bylo domlu­ve­no, ale pozi­tiv­ní je, že jsme se sešli v hoj­ném počtu 🙂

[Not a valid template]

Jinak pokud by něko­ho zají­ma­lo, vznik­lo z akce i krát­ké video!

https://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​2​W​k​SckdMiPw

Napsat komentář