Výlet na Šuma­vu, únor 2023

V úno­ru 2023 jsme s Hanič­kou vyra­zi­li na malý výlet na Šuma­vu a do blíz­ké­ho oko­lí, zapřáh­li jsme kara­van a vyrazili. 

Všech­ny fot­ky (úpl­ně všech­ny, ne jen ten­to výběr) ke sta­že­ní pod pří­spěv­kem níže 🙂

Ces­ta na Lipno

Neu­schö­nau

Linz

Čes­ký Krumlov

Čes­ké Budějovice

Hošti­ce

Horaž­ďo­vi­ce

Všech­ny fot­ky ke stažení

Fot­ky si může­te stáh­nout roz­dě­le­né do slo­žek v násle­du­jí­cím archi­vu. Archiv je zaheslo­ván (pro hes­lo si napište).

Pro roz­ba­le­ní potře­bu­je­te pro­gram typu WinRar. Pro sta­že­ní mož­ná bude­te muset klik­nout pra­vým tla­čít­kem na odkaz a „ulo­žit jako…“ ve vašem prohlížeči 🙂

Napsat komentář