Výmě­na roz­vo­dů a opra­va těs­ně­ní hla­vy na Rove­ru 416 SI

Psal jsem o tom i na svém webu věno­va­né­mu Rove­ru, ale když je to tady ta gale­rie, proč to sem nevra­zit taktéž 🙂

Pokra­čo­vá­ní tex­tu Výmě­na roz­vo­dů a opra­va těs­ně­ní hla­vy na Rove­ru 416 SI