Fahre­nhe­it

Moje oblí­be­ná hra „z mlá­dí“ 😉 Teh­dy mě to napros­to dosta­lo, ško­da, že jsem více tako­vých her nehrál — mož­ná troš­ku Mass Effect, ale to je tak nej­blí­že 🙁

Napsat komentář