OpenT­TD

Pros­tě vláč­ky 🙂 To je moje 🙂

Jinak ten posled­ní vel­kej obrá­zek, kte­rej není ani tady v gale­rii (pros­tě to neče­ká tak vel­ké roz­li­še­ní) je k nale­ze­ní zde:

http://galerie.klusik.cz/wp-content/galleries/OpenTTD/Vikdal%20Transport/VikdalTransport_00010.png

Napsat komentář