Výlet do Staré­ho Plzen­ce a oko­lí

Malý nená­pad­ný výlet 🙂

Pro foto­gra­fie v plné kva­li­tě sta­čí stáh­nout ten­to archiv a roz­ba­lit si ho doma na svém stro­ji 🙂

[ZIP] vylet_na_staroplzenecko.zip

A nyní již slí­be­ná gale­rie 😉

Napsat komentář