Výlet na Šuma­vu, únor 2023

V úno­ru 2023 jsme s Hanič­kou vyra­zi­li na malý výlet na Šuma­vu a do blíz­ké­ho oko­lí, zapřáh­li jsme kara­van a vyrazili. 

Všech­ny fot­ky (úpl­ně všech­ny, ne jen ten­to výběr) ke sta­že­ní pod pří­spěv­kem níže 🙂

Pokra­čo­vá­ní tex­tu Výlet na Šuma­vu, únor 2023